Bilderna är tagna av fotograf Teddy Thörnlund, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Teddy har under alla år bidragit med fina bilder till alla program som producerats.

Samtliga bilder som ligger under Ångströmteknik är tagna av Teddy Thörnlund.

Om du vill använda bilderna behöver du ta kontakt med honom.