GF&K med Annika Lundegårdh i spetsen är initiativtagare och utvecklare av konceptet Spektrum Ångström

GF&K har sedan starten tillsammans med Institutionen för strålningsvetenskap 1994

utvecklat konceptet att omfatta alla institutioner på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Se mer på www.gfok.se