Här kommer du se programmet utvecklas

välkommen åter!

Spektrum Ångström Lärardagar hösten 2016 utvecklas

Följande har tackat ja

Nikolai Piskunov, professor i astronomi

Ane Håkansson, professor i fysik

Fredrik Björefors, docent i kemi

Mattias Jakobsson professor i evolutionsbiologi

Kevin Bishop, professor i akvatitisk klimatologi

Anders Ahnesjö, professor i medicinsk strålning 

Sharon Rider, professor i filosofi

Jonas Almqvist professor i didaktik och pedagogik

Erik Zackrisson, lektor i astronomi