Start fredag 18 nov kl 09.00 (registrering och kaffe från 08.30) och 19 nov avslutas kl 14.40

Människans ursprung - i den genomiska eran. Mattias Jakobsson professor i evolutionsbiologi.

Utsatthet som resurs. Sharon Rider professor i filosofi.

Digital tools to support active teaching on-line and in class David Black-Schaffer, lektor i informationsteknolog

Energitillgång förutsättning för vår och andras välfärd. Hur skapas den med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan? Till de 350 existerande kärnkraftreaktorerna byggs nu 49 nya i världen, 168 är planlagda och 345 föreslagna de kommande decennierna. Kina skrev på Parisavtalet och planerar 60 nya reaktorer inom 10 år. Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik

Vad vet vi om andra planeter och vad kan vädret bli beroende på orbit storlek och excentricitet, stjärna och temperatur. Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik

Upptäckter från Universums barndom Erik Zackrisson, lektor i astronomi

Bara naturlig försurning i sjöar och vattendrag är ett miljömål. Vilka utmaningar står vi inför? Kevin Bishop, professor i akvatisk klimatologi,

Träffa tumören rätt – jakten på optimala strålar från nano till cm-nivå vid strålbehandling av cancer. Anders Ahnesjö, professor i medicinsk strålning.

Moderna hållbara batterier - en ohållbar brandfara!? Fredrik Björefors, docent i kemi.

Komparativ didaktik utvecklar ämnesdidaktiken - hur kan det nyttjas rent praktiskt i skolan. Jonas Almqvist professor i didaktik

Vårt bränsle i framtiden kommer från solenergi och vatten. 25 års forskning för artificiell fotosyntes. Stenbjörn Styring, professor i molekylär biomemitik.

Kolets kretslopp atmosfären. 50 års kunskap om komplexa sammanhang Lennart Bengtsson, professor emeritus i dynamisk meteorologi,

Att leka med informationsteknik - spel en viktig del i undervisingen! Annika Waern, professor i människa-datorinteraktion

Först att matematiskt bevisa splitträd. Cecilia Holmgren, docent i matematik

Digital tools to support active teaching online and in-class David Black-Schaffer universitetslektor, informationsteknologi