Program för Hållbart samhälle med klimatförändringar. Om växthuseffekten, jakten på smart teknik för hållbar energi, bra koldioxidsänkor och hållbar konsumtion.
Vilken beredskap har människan för att skapa ett hållbart klimat?
21 – 22 november 2014, Ångströmlaboratoriet

Ordförande: Göran Possnert och Annika Lundegårdh         Se Program i PDF

Fredag 21 november

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 09.05 Välkommen till Spektrum Ångströms lärardagar, Göran Possnert och Annika Lundegårdh

09.05 - 10.00 Jordens naturliga dynamik, människans påverkan av halten växthusgaser och energisektorns globala struktur – magnetfältsvariationer, geologiska processer och svårigheter i modellering av systemet och dess återkoppling. Vart bär framtiden? Roland Roberts

10.05 - 10.50 Smarta ellösningar ger hållbar energi. Vilka utmaningar står vi inför? Rafael Waters

10.50 - 11.15 Förfriskningar

11.15 - 12.00 Vad kan den rena matematiken bidra med? Matematikers nyfikenhet och upptäckarglädje ligger bakom en lång rad av vår tids största tekniska framgångar, många tillkom utan tanke på användbarhet. Andreas Strömbergsson

12.05 - 13.05 Samverkan mellan hav och luft inverkar på kolbalansen och växthuseffekten. Anna Rutgersson

13.05 - 14.15 Lunch

14.15 – 15.00 Hur gör vi bränsle av solenergin? Från naturlig till artificiell fotosyntes Ann Magnusson

15.05 – 15.50 Våga tänka nytt då gav ”Smart teknik för hållbar energi”. Om spektroskopins betydelse och framväxt. Hans Siegbahn

15.50 – 16.10 Förfriskningar

16.10 – 17.00 Mot mer miljövänliga batterier tillverkade av förnybara organiska biomaterial från alfalfa och tallkåda, återvinnas med låg energiåtgång och ofarliga kemikalier som etanol och vatten. Forskning bidrar till hållbar konsumtion. Daniel Brandell

17.05 – 17.55 Klimat, kommers och konsumtion. Marknadens logik och livets mening. Mikael Kurkiala

18.00 - 18.15 Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag. Vad kan vi göra i klassrummet med dagens inhämtade kunskap? Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh

18.15 Middag under trivsamma samtal på Ångströmlaboratoriet.

 

Lördag 22 november

09.15 - 10.15 Sjöar och vattendrag som en del av det globala ekosystemet - förr, nu, och i framtiden Lars Tranvik

10.15 – 10.30 Förfriskningar

10.30 – 12.00 Spektrum Ångström Äventyr, välj fördjupning av föredrag. 

 1. Astronomi
 2. Kemi Batterier – vad mer behöver vi?
 3. Matematikers nyfikenhet och upptäckarglädje – pröva!
 4. Hållbara mikroregioner och fotosyntesen som koldioxidsänka
 5. IT smarta lösningar underlättar vår vardag
 6. Miljöfarliga partiklar reduceras i dieselmotorn, smart lösning introduceras Soma Tayamon
 7. Modern verkstad
 8. Fjärde generationens kärnkraft, avfall lagras endast 1000 år, ny teknik, nya material
 9. Biokol – matlagning, värme och markförbättrare på en och samma gång
 10. Visning av Ångström och Tandemlab
 11. Önska fördjupning, hinner vi så ordnar vi!

12.00 - 13.15  Lunch

13.15 – 14.20  Människans möjlighet att skapa ett hållbart klimat. Vilken beredskap har vi? Björn Ranelid

14.20 – 14.30  Avslutande ord om framtidens lärardagar Alla deltagare och ordförande för dagen

Använd gärna uppslaget som affisch. Se mer på www.gfok.se Med reservation för ev ändringar