Se program i PDF

Hans Siegbahn, professor i atom- och molekylfysik - Smart teknik för hållbar energi - om spektroskopins betydelse och framväxt

Lars Tranvik, professor i limnologi Spektrum av metoder i naturen som skapar mångfald i ekosystemet och skydd för framtiden

Anna Rutgersson, professor i meteorologi Samverkan mellan hav och luft inverkar på kolbalansen och växthuseffekten

Andreas Strömbergsson, professor i matematik. Forskar på problem inom talteori och dynamiska system. Vad kan den rena matematiken bidra med?  Bakom en lång rad av vår tids största tekniska framgångar ligger gamla och nya matematiska upptäckter, varav många ursprungligen tillkom utan tanke på användbarhet, utan drevs fram av matematikers nyfikenhet och upptäckarglädje.

Roland Roberts, professor i seismologi Naturens gränser, om kolets kretslopp och magnetismens inverkan på växthuseffekten smarta lösningar behövs

Björn Ranelid, författare som vågar. Människans beredskap för att skapa ett hållbart klimat

Ann Magnuson, universitetslektor, Molekylär biomimetik; Fotosyntesgruppen. Fotosyntesen en effektiv koldioxidsänka, artificiell fotosyntes bidrar i det hållbara samhället

 

Rafael Waters, universitetslektor, institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära. Spektrum av smarta ellösningar ger hållbar energi

Daniel Brandell Mot mer miljövänliga batterier med komponenter tillverkade av förnybara organiska biomaterial från alfalfa och tallkåda som kan återvinnas med låg energiåtgång väoch ofarliga kemikalier som etanol och vatten. Forskning som bidrar till hållbar konsumtion.

 

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi från Uppsala universitet men numera verksam som forskare vid analysenheten vid Kyrkokansliet. Till hans intresseområden hör relationen mellan utarmningen av människans yttre och inre livsbetingelser samt sökandet efter ett existentiellt språk i sekulariseringens kölvatten.