Spektrum Ångström lärardagar
Hållbart samhälle med klimatförändringar.
Om växthuseffekten, jakten på smart teknik för hållbar energi, bra koldioxidsänkor och hållbar konsumtion.
Vilken beredskap har människan för att skapa ett hållbart klimat? 21-22 november på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet


Medverkande

Hans Siegbahn, professor i atom- och molekylfysik. Smart teknik för hållbar energi - om spektroskopins betydelse och framväxt

Lars Tranvik, professor i limnologi. Sjöar och vattendrag som en del av det globala ekosystemet - förr, nu, och i framtiden

Anna Rutgersson, professor i meteorologi. Samverkan mellan hav och luft inverkar på kolbalansen och växthuseffekten

Andreas Strömbergsson, professor i matematik. Vad kan den rena matematiken bidra med? Bakom en lång rad av vår tids största tekniska framgångar ligger gamla och nya matematiska upptäckter, varav många ursprungligen tillkom utan tanke på användbarhet, utan drevs fram av matematikers nyfikenhet och upptäckarglädje.

Roland Roberts, professor i seismologi. Naturens gränser, om kolets kretslopp och magnetismens inverkan på växthuseffekten

Ann Magnusson, universitetslektor Hur gör vi bränsle av solenergin? Från naturlig till artificiell fotosyntes

Rafael Waters, universitetslektor. Smarta ellösningar ger hållbar energi. Vilka utmaningar står vi inför?

Daniel Brandell, universitetslektor. Mot mer miljövänliga batterier tillverkade av förnybara organiska biomaterial från alfalfa och tallkåda, återvinnas med låg energiåtgång och ofarliga kemikalier som etanol och vatten. Forskning bidrar till hållbar konsumtion

Mikael Kurkiala, docent. Konsumtion möjligt att förena med moralisk hållbarhet?är docent i kulturantropologi från Uppsala universitet. Numera verksam som forskare vid analysenheten vid Kyrkokansliet. Till hans intresseområden hör relationen mellan utarmningen av människans yttre och inre livsbetingelser samt sökandet efter ett existentiellt språk i sekulariseringens kölvatten.

 

Björn Ranelid, författare som vågar. Människans möjlighet att skapa ett hållbart klimat

Programmet är utvecklat av Annika Lundegårdh se vidare på www.gfok.se
 
Anmäl dig tidigt för att få reducerat pris och garanterad plats
Välkommen till spännande kunskapsdagar i Uppsala