Program för Smarta hållbara system finns i naturen - vår nyfikenhet och förmåga till logiskt tänkande är drivkraften för en hållbar utveckling. Naturvetenskap, teknik och humaniora i samverkan skapar nya vägar för problemlösning.  24 - 25 april 2015 Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Se program i PDF
Anmäl dig senast 13 april för reducerat pris

Ordförande: Göran Possnert och Annika Lundegårdh

Fredag 24 april

08.30 - 09.00    Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 09.05    Välkommen till Spektrum Ångströms lärardagar, Göran Possnert och Annika Lundegårdh

09.05 - 09.50    Förutsättningar för liv i rymden, vi letar och vad finner vi? Hur går det till när vi letar och vad lär vi oss om planeten Jorden på vägen Eric Stempels

10.00 - 10.45    Var kommer vår hjärna ifrån? Nya data från de tidiga ryggradsdjuren ger oss kopplingen mellan luktsinne, nos, hypofys och hjärnans konstruktionPer Ahlberg

10.45 - 11.00    Förfriskningar och samtal

11.00 - 11.45    Naturens smarta system och människans möjlighet att härma evolutionen. Hur skapar vi syntetiska system för att framställa vätgas från sol och vatten? Sascha Ott

11.55 - 12.40    Fotosyntesen som koldioxidsänka skapar förutsättningar för hållbara mikroregioner. Bengt Lundegårdh

12.40 - 14.00    Lunch

14.00 – 14.45   Hur ser sambandet ut mellan evolution, genetisk variation och individernas egenskaper? Sill/strömming ger oss svaret på problemet Leif Andersson

14.55 – 15.40   Genmodifierade organismer framtidens bränslen, hur går det till i praktiken och hur hållbart är det? Pia Lindberg

15.40 – 16.00   Förfriskningar och samtal

16.00 – 17.00   Att tillverka mänskliga kroppsdelar Jöns Hilborn

17.10 – 18.00   Global hälsa - problemlösning på hög och lokal nivå. Från antibiotikaresistens och utveckling av egenprovtagning samt medicinering. Stefan Swartling Peterson

18.00 - 18.15    Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag. Vad kan vi göra i klassrummet med dagens inhämtade kunskap? Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh

18.15 Middag under trivsamma samtal på Ångströmlaboratoriet.

 

Lördag 25 april 

09.00 - 09.45 Vad döljer sig i det okända bortom Higgs? Ett jättesteg för partikelfysiken var att hitta Higgspartikeln men vad händer nu efter ett 40 årigt samspel mellan teoretiker och experimentalister? Richard Brenner

09.50 - 10.50  Hur blir det om allt har en prislapp? Går det att ha marknadspriser på ekosystemtjänster och vilka effekter får det? Peter Söderbaum

10.50 – 11.00       Förfriskningar och samtal

11.00 – 12.25       Spektrum Ångström Äventyr, välj fördjupning av föredrag

 1. Kemi Batterilabb
 2. Ekologisk ekonomi inom nationalekonomin. Peter Söderbaum
 3. Matteverkstad och strövtåg inom matematiken– så här har vi gjort
 4. Pedagogiska grepp inom fysiken
 5. Artificiell energi konferens - föredrag kan besökas
 6. Gen för tolerans av miljögifter funnen. Human adaptation in arsenic rich environment Carina Schlebush
 7. Vår möjlighet att skapa och hantera förändring när det behövs
 8. Materialfysik
 9. Hållbara mikroregioner använder fotosyntesen som koldioxidsänka
 10. Hållbar kärnkraft är en del av EUs energipaket. Hur ser tekniken ut för Fjärde generationens kärnkraft?
 11. Förnybar elenergiomvandling. Ekologiskt/socialt anpassad turbinteknik och andra utvecklingsområden
 12. Visning av Ångström och Tandemlab.

 

12.25 - 13.40     Lunch

13.40 – 14.20    Hur ska samhällets motreaktioner se ut för att minska utvecklingen av fascism, hatbrott och intolerans? Helene Lööw

14.20 – 14.30    Avslutande ord om framtidens lärardagar Alla deltagare och ordförande för dagen

Använd gärna uppslaget som affisch. Se mer på www.gfok.se eller www.spektrumångström.se Med reservation för ev ändringar

 

Programmet är klart. Se program i PDF
Vårens Spektrum Ångström Lärardagar sker 24 - 25 april 2015 

Välkommen attt boka in dig senast 13 april för reducerat pris för dig och kollegor.

Medverkande 24-25 april

Förutsättningar för liv i rymden - vi letar och vad finner vi? Hur går det till när vi letar och vad lär vi oss om planeten Jorden på vägen. Eric Stempels, astronom och forskare vid forskare vid Institutionen för fysik och astronomi. Speciellt intresserat sig för livsbetingelser i universum. Nu engagerad i att utveckla instrument inom projektet ”exoplaneters atmosfärer” vilket leder till frågan finns liv på andra planeter?

Vad döljer sig i det okända bortom Higgs? Ett jättesteg för partikelfysiken var att hitta Higgspartikeln men vad händer nu efter ett 40 årigt samspel mellan teoretiker och experimentalister? Richard Brenner, professor i högenergifysik.

Naturens smarta system och människans möjlighet att härma evolutionen. Hur skapar vi syntetiska system så som vatten till vätgas och oxidation till vätgas? Sascha Ott, forskare, molekylär biomimetik

Fotosyntesen som koldioxidkälla skapar förutsättningar för hållbara mikroregioner. Bengt Lundegårdh, agronomie doktor med specialisering växtfysiologi.

Genmodifierade organismer framtidens bränslen - hur går det till i praktiken och hur hållbart är det? Pia Lindberg, forskare, molekylär biomimetik

Hur blir det om allt har en prislapp? Går det att ha marknadspriser på ekosystemtjänster och vilka effekter får det? Peter Söderbaum, professor i ekologisk ekonomi

Att tillverka mänskliga kroppsdelar. Polymera biomaterial designas för att utlösa en specifik biologisk respons med målet att lösa kliniskt relevanta frågor. Speciellt fokus riktas mot vävnadsregenerering och läkemedelsfrisättning där nya material syntetiseras och utvärderas in vitro och in vivo Professor Jöns Hilborn

Global hälsa - problemlösning på hög och lokal nivå. Från antibiotikaresistens och utveckling av egenprovtagning samt medicinering. Stefan Swartling Peterson, professor i Global hälsa.

Hur ser sambandet ut mellan evolution, genetisk variation och individernas egenskaper? Sill/strömming ger oss svaret på problemet. Leif Andersson, professor i funktionsgenomik

Var kommer vår hjärna ifrån? Nya data från de tidiga ryggradsdjuren ger oss kopplingen mellan luktsinne, nos, hypofys och hjärnans konstruktion. Per Ahlberg, professor i evolution och utvecklingsbiologi

Hur ska samhällets motreaktioner se ut för att minska utvecklingen av fascism, hatbrott och intolerans? Helene Lööw, universtitetslektor i historia,

Du och dina kollegor har möjlighet att få reducerat pris. Spektrum Ångström Lärardagar är mycket populära. Här kan du komplettera din kompetens med den senaste forskningen som presenteras på ett lättillgängligt sätt där du har möjloghet att öka din kompetens och bibehålla skolans höga kunskapsnivå.

Välkommen till Spektrum Ångström Lärardagar

Medverkande 24-25 april    ANMÄL DIG SENAST 22 APRIL

Förutsättningar för liv i rymden - vi letar och vad finner vi? Hur går det till när vi letar och vad lär vi oss om planeten Jorden på vägen. Eric Stempels, astronom och forskare vid forskare vid Institutionen för fysik och astronomi. Speciellt intresserat sig för livsbetingelser i universum. Nu engagerad i att utveckla instrument inom projektet ”exoplaneters atmosfärer” vilket leder till frågan finns liv på andra planeter?

Vad döljer sig i det okända bortom Higgs? Ett jättesteg för partikelfysiken var att hitta Higgspartikeln men vad händer nu efter ett 40 årigt samspel mellan teoretiker och experimentalister? Richard Brenner, professor i högenergifysik.

Naturens smarta system och människans möjlighet att härma evolutionen. Hur skapar vi syntetiska system så som vatten till vätgas och oxidation till vätgas? Sascha Ott, forskare, molekylär biomimetik

Fotosyntesen som koldioxidkälla skapar förutsättningar för hållbara mikroregioner. Bengt Lundegårdh, agronomie doktor med specialisering växtfysiologi.

Genmodifierade organismer framtidens bränslen - hur går det till i praktiken och hur hållbart är det? Pia Lindberg, forskare, molekylär biomimetik

Hur blir det om allt har en prislapp? Går det att ha marknadspriser på ekosystemtjänster och vilka effekter får det? Peter Söderbaum, professor i ekologisk ekonomi

Att tillverka mänskliga kroppsdelar. Polymera biomaterial designas för att utlösa en specifik biologisk respons med målet att lösa kliniskt relevanta frågor. Speciellt fokus riktas mot vävnadsregenerering och läkemedelsfrisättning där nya material syntetiseras och utvärderas in vitro och in vivo Professor Jöns Hilborn

Global hälsa - problemlösning på hög och lokal nivå. Från antibiotikaresistens och utveckling av egenprovtagning samt medicinering. Stefan Swartling Peterson, professor i Global hälsa.

Hur ser sambandet ut mellan evolution, genetisk variation och individernas egenskaper? Sill/strömming ger oss svaret på problemet. Leif Andersson, professor i funktionsgenomik

Var kommer vår hjärna ifrån? Nya data från de tidiga ryggradsdjuren ger oss kopplingen mellan luktsinne, nos, hypofys och hjärnans konstruktion. Per Ahlberg, professor i evolution och utvecklingsbiologi

Hur ska samhällets motreaktioner se ut för att minska utvecklingen av fascism, hatbrott och intolerans? Helene Lööw, universtitetslektor i historia