Du och dina kollegor har möjlighet att få reducerat pris. Spektrum Ångström Lärardagar är mycket populära. Här kan du komplettera din kompetens med den senaste forskningen som presenteras på ett lättillgängligt sätt där du har möjloghet att öka din kompetens och bibehålla skolans höga kunskapsnivå.

Välkommen till Spektrum Ångström Lärardagar

Medverkande 24-25 april    ANMÄL DIG SENAST 22 APRIL

Förutsättningar för liv i rymden - vi letar och vad finner vi? Hur går det till när vi letar och vad lär vi oss om planeten Jorden på vägen. Eric Stempels, astronom och forskare vid forskare vid Institutionen för fysik och astronomi. Speciellt intresserat sig för livsbetingelser i universum. Nu engagerad i att utveckla instrument inom projektet ”exoplaneters atmosfärer” vilket leder till frågan finns liv på andra planeter?

Vad döljer sig i det okända bortom Higgs? Ett jättesteg för partikelfysiken var att hitta Higgspartikeln men vad händer nu efter ett 40 årigt samspel mellan teoretiker och experimentalister? Richard Brenner, professor i högenergifysik.

Naturens smarta system och människans möjlighet att härma evolutionen. Hur skapar vi syntetiska system så som vatten till vätgas och oxidation till vätgas? Sascha Ott, forskare, molekylär biomimetik

Fotosyntesen som koldioxidkälla skapar förutsättningar för hållbara mikroregioner. Bengt Lundegårdh, agronomie doktor med specialisering växtfysiologi.

Genmodifierade organismer framtidens bränslen - hur går det till i praktiken och hur hållbart är det? Pia Lindberg, forskare, molekylär biomimetik

Hur blir det om allt har en prislapp? Går det att ha marknadspriser på ekosystemtjänster och vilka effekter får det? Peter Söderbaum, professor i ekologisk ekonomi

Att tillverka mänskliga kroppsdelar. Polymera biomaterial designas för att utlösa en specifik biologisk respons med målet att lösa kliniskt relevanta frågor. Speciellt fokus riktas mot vävnadsregenerering och läkemedelsfrisättning där nya material syntetiseras och utvärderas in vitro och in vivo Professor Jöns Hilborn

Global hälsa - problemlösning på hög och lokal nivå. Från antibiotikaresistens och utveckling av egenprovtagning samt medicinering. Stefan Swartling Peterson, professor i Global hälsa.

Hur ser sambandet ut mellan evolution, genetisk variation och individernas egenskaper? Sill/strömming ger oss svaret på problemet. Leif Andersson, professor i funktionsgenomik

Var kommer vår hjärna ifrån? Nya data från de tidiga ryggradsdjuren ger oss kopplingen mellan luktsinne, nos, hypofys och hjärnans konstruktion. Per Ahlberg, professor i evolution och utvecklingsbiologi

Hur ska samhällets motreaktioner se ut för att minska utvecklingen av fascism, hatbrott och intolerans? Helene Lööw, universtitetslektor i historia